OorspronkelijkWat ik verzorg

Deze uitspraak wordt helaas niet vaak gehoord in organisaties. De ICT afdelingen van veel organisaties hebben een negatief imago. Systemen doen het niet, vragen worden niet opgelost of pas na lange tijd, wat de klant vraagt kan niet geleverd worden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden die ik dagelijks in de praktijk tegenkom. Hoe kan dat nou zo zijn? ICT afdelingen zijn toch service verlenend en bestaan toch alleen ter ondersteuning van de rest van de organisatie? Het probleem waar veel organisaties mee worstelen is dat ICT een wezenlijk onderdeel is van het toegevoegde waarde proces, maar dat ICT tevens voor veel medewerkers een soort ‘black box’ is binnen dat proces. Mijn inbreng zorgt er voor dat dit verandert en dat er een betere aansluiting komt tussen ICT en de rest van de organisatie.


Ik vervul interim ICT management functies, waarbij mijn unieke kracht zit in het feit dat ik én een echte IT-er ben met inhoudelijk inzicht en kennis én tevens een echte manager ben met overzicht en communicatieve kwaliteiten. Daarbij ben ik plannings-, sociaal- en besluitvaardig. Vanuit deze combinaties durf ik mijzelf een vakman te noemen op het gebied van ICT management.


Ik zorg er voor dat de IT-ers snappen wat de business verlangt en ik zorg er andersom ook voor dat de business snapt wat IT wel en niet kan betekenen of waarom bepaalde keuzen gemaakt worden. Ik breng ICT en de business tot elkaar en ga daarmee verder dan de oorspronkelijke ‘ICT-vertaler’ van voorheen.

In mijn interim rollen komt sterk naar voren dat deze aanpak, waarbij ICT en business werkelijk met elkaar praten, ervoor zorgt dat er meer rust, helderheid, structuur en begrip ontstaat. Resultaat hiervan is dat de dienstverlening als veel beter wordt ervaren en ICT veel meer de partner van de business wordt. De black box wordt nu een cadeautje.“Onze ICT afdeling snapt wat ik nodig heb om mijn werk goed te doen!”

Voldoen aan de verwachtingen van de klant?

De energie effectief gebruiken binnen een team?

Werkelijk die ICT leveren die een organisatie nodig heeft?

Dannis Noom helpt met het professionaliseren van uw ICT organisatie

Meer weten? Neem contact op:

info@dannisnoom.nl

06-48215484