De home-pagina geeft al aan dat er nog veel te doen is voor ICT afdelingen. Daar waar ICT jarenlang als black box heeft kunnen functioneren is dat nu niet meer mogelijk. Men heeft thuis niet meer alleen een PC (waar beperkt kennis van was) maar vaak ook een tablet, smartphone, televisie met internetconnectie, etc. De ICT middelen worden steeds intuïtiever. Er is minder kennis nodig om gewenste functionaliteit te krijgen. Deze functionaliteit is daarbij ook nog eens niet vooraf bedacht door de gebruiker, maar gepushed door de fabrikant van de apparaten! Voor traditionele ICT afdelingen, zoals die bij grote bedrijven en bij (semi-) overheid vaak bestaan, is deze verandering in de markt een grote uitdaging. Medewerkers van deze organisaties zien namelijk in hun privéomgeving allerlei mogelijkheden ontstaan om werk en privé eenvoudig te verweven. Een goede typering voor Nederland is dat op verjaardagen niet meer gesproken wordt over hoe ingewikkeld ICT is, maar over de leuke dingen die men doet met de gekochte gadgets.


Wat betekent dit voor het vakgebied:

 1. De omgeving verandert inmiddels sneller dan ICT afdelingen, waardoor ICT niet meer voorop loopt maar inmiddels vaak struikelt om mee te blijven gaan

 2. De klant gaat functionaliteit verwachten en vragen en is veel bekender met het vakgebied

 3. ICT moet de basisvoorzieningen op orde hebben om tijd te houden met de klant mee te denken en liefst voor te zijn en te adviseren

 4. ICT is een onmisbaar onderdeel van de primaire processen geworden, waardoor er hogere eisen aan beschikbaarheid en stabiliteit worden gesteld

 5. Er is veel (persoonlijke-) data gedigitaliseerd. Dit vraagt meer van beveiliging, waarbij beveiliging niet alleen een technisch vraagstuk is maar ook een HR onderwerp

 6. Social media zijn onlosmakelijk onderdeel geworden van digitaal zakendoen en gedrag van medewerkers in een organisatie

 7. Bedreigingen als virussen, ransomware en DoS aanvallen komen steeds vaker voor en hebben een veel grotere impact


Om in het vakgebied mee te kunnen is het volgende volgens mij noodzakelijk:

 1. 1.ICT afdelingen moeten zich gaan richten op de toegevoegde waarde die ze zelf leveren voor de organisatie. Waartoe bestaat de afdeling? Hoe moet datgene geleverd worden? Pas daarna komt de vraag wat er geleverd moet worden. Dit zijn vragen uit de Golden Circles van Simon Sinek (zie theorie).

    Mijn generieke invulling van de golden circles is als volgt:

 1. Waartoe?

 2. ICT is ondersteunend aan de business en is de enabler van de business

 3. Hoe?

 4. Elke organisatie moet de ICT basis zodanig neerzetten dat stabiliteit en betrouwbaarheid geen vraag meer zijn. ICT moet ‘water uit de kraan’ worden, het doet het altijd en is van goede kwaliteit

 5. Wat?

 6. Datgene wat noodzakelijk is voor de aansluiting bij de organisatie en datgene wat uniek is voor de organisatie


 7. 2.ICT-er moet professional zijn

 8. Deze stelling heeft wat mij betreft vooral betrekking op de houding van de ICT medewerker. Voor het begrip professional of professionaliteit maak ik gebruik van de definitie van Simons en Ruijters (www.professioneleidentiteit.nl). Zij stellen dat professionaliteit begint met een eigen keuze in de manier waarop de medewerker in zijn werk staat. Het gaat er om of hij de verantwoordelijkheid wil nemen en het commitment wil tonen om zijn kennis en ervaring te tonen, maar tevens om zichzelf en het vakgebied te ontwikkelen! Deze ‘definitie’ van een professional impliceert hoge verwachtingen, maar deze passen wel bij wat een nieuwe ICT afdeling moet leveren gegeven de beschreven marktsituatie.


Mijn toegevoegde waarde

Mijn rol in bovenstaande is dat ik met mijn inzet en methodieken help in het duidelijk maken waartoe de ICT afdeling zou moeten bestaan. Ik koppel de ICT aan de klanten en zorg er voor dat wensen en verwachtingen helder zijn.


Naar de mensen toe werk ik aan de bovenstaande definitie van professionaliteit. Verantwoordelijkheid en commitment haal ik naar boven bij medewerkers door ze datgene te laten doen wat bij ze past en waar ze plezier in hebben. Vanuit de energie die hierbij vrijkomt er er ruimte voor commitment en ontwikkeling. Verandering binnen ICT organisaties komt daarmee steeds meer vanuit de medewerkers.


Hoe ik dit doe komt naar voren in de methodiek
ICT verandert minder snel dan de omgeving

Michael Bailey Assosiates geeft voor 2015 de volgende trends:

•Mobiliteit

•Apps

•Gegevensbeveiliging

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.


~John F. Kennedy