Verandering breng ik teweeg door middel van het door mijzelf ontwikkelde Business-SCRUM (BSCRUM). Hierbij combineer ik basis concepten uit de Scrum methodiek en veranderkundige theorieën. Deze combinatie levert verschillende, situatie afhankelijke, aanpakken op om de verandering te realiseren.

BSCRUM is vooral bedoeld voor ICT infrastructuur beheer- en ontwikkelteams. Dit zijn meestal de teams waarbij er een misfit is tussen vraag en aanbod. Het team is gericht op techniek, terwijl de behoefte functioneel is. Met BSCRUM kan dat gat gedicht worden.

Lijnmanagement
BSCRUM wordt ingezet vanuit een interim lijnmanagement positie om zodanig werkelijk uitvoering te kunnen geven aan de verandering met het team maar tevens om vanuit deze positie de context binnen het management team te creëren (en hier ook een verandering teweeg te brengen?). De lijnmanagementfunctie is een essentieel onderdeel om grotere toegevoegde waarde te bereiken

Voor wie?
Met BSCRUM help ik een directeur ICT of CIO. Zoals aangegeven werken deze mensen in een veranderende omgeving, meestal met krimpende budgetten. De benodigde verandering wordt vaak gezien als een onoverkomelijke berg waar men tegenop ziet, waardoor men lamgeslagen raakt. Door BSCRUM wordt de berg stapje voor stapje genomen en wordt de verandering adaptief en comfortabel.

Achterliggende idee
Business SCRUM sluit aan op concepten uit de SCRUM methodiek. Deze methodiek is ontstaan als hulpmiddel voor applicatieontwikkeling, maar inmiddels ook al ingezet als projectmanagementaanpak. Op deze pagina geef ik verder aan welke concepten onder SCRUM zitten en waarom ik deze toepas in organisatieverandering.

Eigen invulling
Voor mijn eigen aanpak heb ik naast de basis ideeën bij SCRUM tevens een benadering ontwikkeld waarbij ik verdere invulling geef aan het acroniem SCRUM:

  1. Samenwerken is een basis bij organsatieverandering. Breng verschillende niveau’s en onderdelen bij elkaar in de veranderaanpak.
    Creativiteit, richt zich op ‘iets anders doen dan men gewend was’
    Realisme, wordt ingevuld door het doen van kleine veranderingen om uiteindelijk een grote te bereiken.
    Uitdagend, wat zich vooral richt op de betrokken professionals en dan met name hun professionaliteit!
    Maatwerk, omdat organisatieverandering altijd gericht moet zijn op de specifieke situatie, omstandigheden en belanghebbenden.


De verdere uitwerking per term is te vinden door op de term zelf te klikken

Introductie naar Business SCRUM

Samenwerken is van belang!